Kosten

Aan de inzet van de mensen van Relet zijn vanzelfsprekend kosten verbonden. Deze kosten noemt men kosten buiten rechte. Volgens het Nederlandse rechtssysteem maken deze kosten integraal onderdeel uit van de schade van een letselslachtoffer. Dit betekent dat deze kosten ter vergoeding kunnen worden ingediend bij de aansprakelijke partij/verzekeraar. Deze zal bij erkenning van aansprakelijkheid in principe gehouden zijn om tot vergoeding van de kosten over te gaan.

Discussie over de redelijkheid van de gemaakte kosten kan ertoe leiden dat de verzekeraar/aansprakelijke partij niet alle kosten van Relet vergoedt. Relet streeft ernaar deze openstaande kosten niet voor rekening van haar cliënt te laten komen en spant zich maximaal in om ook hierin voor haar cliënt een optimaal resultaat te bereiken.

Relet behartigt de belangen van de meeste van haar cliënten op basis van een vooraf met de cliënt gesloten overeenkomst, waarin bepalingen zijn opgenomen over onze kosten. Met nadruk wordt gesteld dat Relet naast de vergoeding van haar kosten geen percentage van het schadebedrag incasseert bij haar cliënten op het moment dat er tot een afwikkeling van een letselschade wordt gekomen.

Reacties zijn gesloten.