Second opinion

Het komt voor dat slachtoffers van een ongeval reeds worden vertegenwoordigd door een belangenbehartiger, waarover men niet tevreden is dan wel twijfels heeft. Voorts merken wij, dat niet alle belangenbehartigers de snelle en persoonlijke aanpak kennen die bij ons gebruikelijk is. Wij hebben het hierbij onder meer over ons principe om binnen een week na aanmelding van een nieuwe schade een bezoek te brengen aan het slachtoffer, waarbij tijdens een interview de zaak ‘op de rails’ wordt gezet. Veel slachtoffers die vanaf hun vorige belangenbehartiger, veelal rechtsbijstandverzekeraars, overstappen geven aan dat men nimmer een persoonlijk contact heeft gehad. Alle contacten verliepen via e-mail dan wel correspondentie en af en toe werd men gebeld door de desbetreffende belangenbehartiger.

Relet biedt de mogelijkheid van een gratis second opinion voor die slachtoffers, die niet tevreden zijn over hun huidige belangenbehartiger. Geeft deze second opinion aanleiding voor het slachtoffer om over te stappen naar Relet, dan verzorgen wij de afmelding bij de vorige belangenbehartiger, vragen wij hierbij tevens het complete dossier op en voeren wij, na een bezoek aan het slachtoffer, adequate actie richting de aansprakelijkheidsverzekeraar van de veroorzaker van het ongeval.

Mocht het slachtoffer, na de second opinion bij Relet, tot het oordeel komen dat zijn voorkeur toch uitgaat naar zijn huidige belangenbehartiger, dan blijft alles bij het oude en zijn wij blij dat onze second opinion heeft geleid tot het wegnemen van twijfels bij het slachtoffer.

De second opinion kan telefonisch plaatsvinden aan de hand van door het slachtoffer verstrekte informatie. Ook komt het voor dat het slachtoffer zijn dossier opvraagt bij de huidige belangenbehartiger en een en ander ons ter bestudering aanbiedt.

Heeft u behoefte aan een second opinion van Relet neem dan contact op met de heer M. Muis (020 –506 28 90) dan wel de heer mr. J.H.F. Derks (040-2488715). Uiteraard kunt u ook per e-mail contact met ons opnemen via info@relet.nl.

Reacties zijn gesloten.