Home

U heeft bij een ongeval letsel opgelopen. Uw normale leefpatroon wordt verstoord en er komt het nodige op u af. Hulp is dan welkom. Op financieel vlak, ofwel bij het verhalen van uw letselschade, staat Relet u bij.

Hoe? Wij brengen u als letselschadeslachtoffer direct een bezoek om uw zaak in kaart te brengen. Daarbij krijgt u van ons een inschatting van uw verhaalsmogelijkheden. Zijn deze aanwezig, dan wordt in overleg met u een plan van aanpak opgesteld richting de tegenpartij en/of de verzekeraar van de tegenpartij.

Kortom: elke zaak waarbij letselschade is opgetreden en waarbij een aansprakelijke partij kan worden aangewezen, nemen wij in behandeling. Daarbij maakt het dus niet uit of het een verkeersongeval, bedrijfsongeval, medische fout of overlijdensschade betreft.

 

Reacties zijn gesloten.